fbpx

บทเพลง “เดินตามพ่อ 跟随父亲足迹 เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

บทเพลง “เดินตามพ่อ 跟随父亲足迹 เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

เป็นบทเพลงที่ 8 (ใน 9 เพลง) ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ด้วยถ้อยคำอันประณีต ลึกซึ้ง งดงาม อีกทั้งยังมีลูกศิษย์ของหงหล่าวซือร่วมขับร้อง และร่วมประสานเสียงด้วย ติดตามรับฟังกันได้เลยครับ

ชื่อเพลง : เพลง “เดินตามพ่อ 跟随父亲足迹” (Official Version / Ver. ภาษาจีน หงหล่าวซือ)

เนื้อร้องจีน : หงหล่าวซือ 洪炯威 (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

ขับร้อง :
– หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)
– ขวัญชนก อั้งประเสริฐ (洪诗菡)

虽不及您万分之一
suī bù jí nín wàn fēn zhī yī
我们也要立志,继承父亲伟业
wǒ men yě yào lì zhì, jì chéng fù qīn wěi yè
紧紧跟随父亲足迹
jǐn jǐn gēn suí fù qīn zú jì
多么辛苦,绝不令父失望
duō me xīn kǔ, jué bú lìng fù shī wàng

为民您挥洒过多少汗水
wèi mín nín huī sǎ guo duō shao hàn shuǐ
多少分秒流逝,您为民而辛劳
duō shao fēn miǎo liú shì, nín wèi mín ér xīn láo
迎风雨,勇往直前
yíng fēng yǔ, yǒng wǎng zhí qián
挥汗如雨,为孩儿们引路
huī hàn rú yǔ, wèi hái ér men yǐn lù

您超越所有父亲
nín chāo yuè suǒ yǒu fù qīn
您是我们心中的唯一
nín shì wǒ men xīn zhōng de wéi yī
记忆中最美丽的画面
jì yì zhōng zuì měi lì de huà miàn
孩儿心中最有力的虔诚
hái ér xīn zhōng zuì yǒu lì de qián chéng

虽不及您万分之一
suī bù jí nín wàn fēn zhī yī
我们也要立志,继承父亲伟业
wǒ men yě yào lì zhì, jì chéng fù qīn wěi yè
紧紧跟随父亲足迹
jǐn jǐn gēn suí fù qīn zú jì
多么辛苦,绝不令父失望
duō me xīn kǔ, jué bú lìng fù shī wàng

您超越所有父亲
nín chāo yuè suǒ yǒu fù qīn
您是我们心中的唯一
nín shì wǒ men xīn zhōng de wéi yī
记忆中最美丽的画面
jì yì zhōng zuì měi lì de huà miàn
孩儿心中最有力的虔诚
hái ér xīn zhōng zuì yǒu lì de qián chéng

虽不及您万分之一
suī bù jí nín wàn fēn zhī yī
我们也要立志,继承父亲伟业
wǒ men yě yào lì zhì, jì chéng fù qīn wěi yè
紧紧跟随父亲足迹
jǐn jǐn gēn suí fù qīn zú jì
多么辛苦,绝不令父失望
duō me xīn kǔ, jué bú lìng fù shī wàng

虽不及您万分之一
suī bù jí nín wàn fēn zhī yī
我们也要立志,继承父亲伟业
wǒ men yě yào lì zhì, jì chéng fù qīn wěi yè
紧紧跟随父亲足迹
jǐn jǐn gēn suí fù qīn zú jì
多么辛苦,绝不令父失望
duō me xīn kǔ, jué bú lìng fù shī wàng

紧紧跟随父亲足迹
jǐn jǐn gēn suí fù qīn zú jì
多么辛苦,绝不令父失望
duō me xīn kǔ, jué bú lìng fù shī wàng

#รัชกาลที่9 #เพลงเทิดพระเกียรติภาษาจีน #เพลงเทิดพระเกียรติ #ในหลวง#เดินตามพ่อ #เพลงเดินตามพ่อภาษาจีน

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post