fbpx

นภาพร จุลลวาทีเลิศ

นภาพร จุลลวาทีเลิศ

ชื่อเล่น: แหม่ม
อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ / จัดรายการวิทยุ
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1
วันที่เรียน: วันพฤหัสบดี

มาเรียนเป็นเพื่อนลูกสาวซึ่งอยู่ ม.3 แล้ว ด้วยคิดว่าภาษาจีนจะทำ ให้เขามีความสามารถติดตัวที่มากกว่าเพื่อน และทำให้สามารถมีทาง เลือกในชีวิตเพิ่มขึ้น ประทับใจหงหล่าวซือที่มีพลังในการสอนและทุ่ม เทให้นักเรียนเสมอทุกๆ ชั่วโมง ไม่เคยเห็นหล่าวซือเหนื่อยเลย

เราพูดตามยังเหนื่อยและเจ็บคอ หล่าวซือมีเทคนิคการสอนให้เราพูดตามจนเข้าใจ และนำอ่านตัว จีนซ้ำๆ และให้กลับไปทำการบ้าน เขียน ทำได้จะทำให้การเรียนก้าวหน้าเร็ว แต่ก่อนคิดว่าไปต่าง ประเทศพูดภาษาอังกฤษได้พอแล้ว ล่าสุดไปจีน ฮ่องกง เกาหลี คนฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ ก็จะพูด จีนสื่อสารได้ระดับหนึ่ง รู้สึกขอบคุณหล่าวซือจริงๆค่ะ เพื่อนๆในห้องเรียนแม้จะมีอายุแตกต่างกัน ทุกวัย แต่ประทับใจเพื่อนๆมีน้ำใจช่วยเหลือกันดีมาก

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post