fbpx

จุฬา อมรจรรยาภรณ์

จุฬา อมรจรรยาภรณ์

ชื่อเล่น: -
อาชีพ: Trading Company
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2
วันที่เรียน: วันเสาร์

ต้องขอขอบพระคุณในปณิธานของหงหล่าวซือที่ต้องการถ่ายทอดภาษาจีน ในหมู่คนไทยให้แตกฉานและใช้ประโยชน์ได้จริง ขอให้ปณิธานที่ดีงามนี้ได้อยู่คู่ กับหงหล่าวซือ และยังประโยชน์ให้กับนักเรียนของหงหล่าวซือรุ่นต่อไป

ด้วยกุศลกรรมนี้ขอจงดลบันดาลให้หงหล่าวซือมีแต่ความสุขและพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post