fbpx

ความในใจหงหล่าวซือ

Yearbook2012 Inner

ความในใจของหงหล่าวซือ

ในชีวิตคนเรา ใครๆก็ต้องทำงาน เป็นความโชคดีขนาดไหน หากเราสามารถเลือกงานในสาขา ที่ตนชอบ ทำงานไปเก็บเกี่ยวความสุขไประหว่างทาง เป็นงานของผู้ให้และให้ด้วยใจสะสมผลงานได้ และสุดท้าย เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง สามารถที่จะอยู่กับผลงานนั้น เปรียบเหมือนชาวสวนที่ปลูกต้นไม้ มากับมือทุ่มเทฟูกฟัก ดูแลเอาใจใส่จนสุดท้ายออกดอกออกผลเต็มต้น สามารถชื่นชมและปลาบปลื้ม กับผลงานที่เกิดจาก น้ำพักน้ำแรงอยากจะบอกว่า หล่าวซือเป็นผู้ที่โชคดีคนนั้นโชคดีที่เลือกเดินบน หนทางของครู และ เดินอย่างมีความสุขมาตลอด ๒๐ ปีแล้ว

หล่าวซือดีใจยิ่งนักที่เห็นนักเรียนยืนหยัด ตั้งใจเรียน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เดินทางมาถึง เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระดับต่างๆในวันนี้ คุณคือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตความเป็นครูของหล่าวซือครับ หล่าวซือขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ใบประกาศนี้ไม่ได้ เป็นแค่เพียงหลักฐานยืนยันว่านักเรียนได้เรียนภาษาจีนมาครบ ๑๔๔ ชั่วโมงเท่านั้น

สิ่งที่มากยิ่งกว่านั้นที่แฝงในใบประกาศนียบัตรนี้ก็คือ ความทุ่มเทของนักเรียนที่ได้เอาชนะตัวเอง การเดินทางไป-กลับฟันฝ่า จราจรในกรุงเทพฯเพื่อมารับความรู้ การเสียสละเวลาที่ต้องอยู่กับ ครอบครัว เสียสละเวลาพักผ่อน บ้างก็เรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งวันมาเรียน ในชุดนักเรียนนักศึกษาจนมืด นักเรียน ที่เป็นนักธุรกิจบางท่าน ทำการบ้านบนเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งทำการบ้านภาษาจีนที่โรงแรม ที่พักอาศัย ในต่างประเทศขณะที่บินไปเจรจาธุรกิจ นักเรียนบางท่านทำการบ้านถึงตี ๑ ตี ๒ ฟุบหลับ บนสมุด การบ้านก็มี ส่วนบางท่านก็ตื่นมา ทำการบ้านตอนตี ๔ ตี ๕ …… ยังมีวีรกรรมอีกมากมาย ที่อยู่เบื้องหลัง ใบประกาศนียบัตรนี้ ความสำเร็จของเราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่เกิดจาก ความทุ่มเททั้ง ผู้สอนและผู้เรียน จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีมายังนักเรียนทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และอยากบอก นักเรียนว่า “คุณคือความภาคภูมิใจของหล่าวซือ”

ท้ายนี้ขอฝากแง่คิดที่หล่าวซือมักเตือนย้ำนักเรียนเสมอ “ภูเขาหนังสือสูงชันต้องอาศัยความ พากเพียรบากบั่นในการบุกเบิกหนทางมหาสมุทรแห่งความรู้กว้างใหญ่ไร้ขอบเขต ต้องอาศัยความมานะอดทนเป็นสำเภาข้ามฟาก” หนทางข้างหน้า เราจะเดินไปด้วยกัน ไปสู่เส้นชัยที่ท้าทายยิ่งๆขึ้นครับ

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

ด้วยความปรารถนาต่อนักเรียนเสมอ

洪老师