fbpx

ความรู้สึกของ “คุณกลยุทธ” จากการเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

ความรู้สึกของ “คุณกลยุทธ” จากการเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

ก็ยอมรับว่าไม่ง่ายเลย กว่าที่จะเรียนจนถึงระดับปี 6 ซึ่งเป็นภาษาจีนระดับสูง แต่ด้วยการชี้แนะแนวทางการเรียน เทคนิคในการสอน รวมถึงการสอนวิเคราะห์รากศัพท์ การแปลและเปรียบเทียบให้เห็นภาพของหงหล่าวซือ จึงทำให้ผมเรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนได้ลึกซึ้ง อีกทั้งยังช่วยให้ผมเดินมาถึงจุดนี้ได้สำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมต้องอดทนฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านการงาน สุขภาพ เรื่องส่วนตัว  ตัวหนังสือจีนที่ต้องจดจำ และเสียงอ่านของตัวหนังสือจีนที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก     นอกเหนือจากการทบทวนจากตำราเรียนแล้ว ผมยังหาเวลามาฝึกหัดและทบทวนภาษาจีนจากแหล่งอื่นอยู่เสมอ ๆ เช่น

-การฟังจากละครจีนที่อยู่ใน youtube เพื่อให้ชินกับสำเนียงและวิธีการพูดของคนจีน

-การพูดตามตัวละครจีนที่อยู่ใน youtube เพื่อที่จะสามารถพูดให้ได้ใกล้เคียงสำเนียงจีนมากที่สุด รวมถึงการปรับวิธีการออกเสียงของตัวเองให้ถูกต้องและชัดเจน

– พยายามอ่านบทความภาษาจีนจากสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่าง ๆ

-การคัดเขียนตัวหนังสือจีนลงบนกระดาษ หรือใช้นิ้ววาดตัวหนังสือ เพื่อให้ตัวเองจดจำได้ว่า ตัวหนังสือตัวนั้นมีลำดับในการเขียนอย่างไร

-พยายามแปลเป็นไทยทันทีที่ตัวละครจีนพูดจบ รวมถึงพยายามแปลเป็นจีนทันทีที่ตัวละครไทยพูดจบเช่นกัน

-การพิมพ์ตัวหนังสือจีนจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการทดสอบว่าตัวเองยังจดจำได้ว่าตัวหนังสือจีนตัวนี้อ่านว่าอย่างไร และใช้ตัวหนังสือจีนตัวใด

จากจุดเริ่มต้นที่เรียนภาษาจีนเพราะต้องการหาอะไรทำฆ่าเวลา ก็ไม่นึกไม่ฝันว่า ผมจะสามารถก้าวเดินมาถึงจุดที่ความรู้ภาษาจีนของตัวเองนั้น สามารถเข้าถึงระดับสูงของภาษาจีนได้

ต้องขอบคุณหงหล่าวซือที่คอยชี้แนะและสั่งสอนศิษย์ดื้อคนนี้ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

感念师恩。

กลยุทธ  เรืองสุภาภิชาติ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post