fbpx

กำลังประชุม ไม่สะดวกรับสาย 在开会,不方便接电话。- เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.68

กำลังประชุม ไม่สะดวกรับสาย 在开会,不方便接电话。- เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.68

กำลังประชุม ไม่สะดวกรับสาย 在开会,不方便接电话。- เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.68

มีเหตุการณ์หนึ่งที่พบเจอบ่อยมากในชีวิตการทำงาน นั่นก็คือ ขณะที่ประชุมอยู่แล้วมีสายโทรเข้ามา ขอสายคนนั้น ถ้าเราอยากจะบอกเขาว่า “เขากำลังประชุมในห้องประชุม ไม่สะดวกรับสาย” จะพุดเป็นภาษาจีนอย่างไร มาฝึกพูดกับหงหล่าวซือเลยครับ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post