Tag - สันติ โกวิทจินดาชัย

ความประทับใจของ “คุณสันติ” นักเรียนที่จบหลักสูตร 6 ปี

สันติ  โกวิทจินดาชัย อาชีพ กรรมการบริหารปฏิคมหอการค้าไทย-จีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจินดาผ้าม่าน จำกัด และที่ปรึกษา บมจ.ปริญศิริ ผมเป็นลูกหลานคนจีนที่มีชีวิตวัยเด็กที่ยากจน  เลยได้เรียนหนังสือถึงแค่ [...]