fbpx

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง 2012

ประพฤทธิ์ รัตนวิฬาร์

ชื่อเล่น: โด่งอาชีพ: ทันตแพทย์คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือเป็นคุณครูที่มีจิตวิญญาณในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนัก เรียนอย่างเต็มเปี่ยม เอาใจใส่ดูแลการเรียนของนักเรียนทุกๆคน คอยกระตุ้น [...]

น้ำทิพย์ กุหลาบ

ชื่อเล่น: กุ๊กกิ๊กอาชีพ: รับราชการคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์มาเรียนกับหงหล่าวซือได้ 6 ปีแล้วค่ะ ประทับใจเพราะหล่าวซือตั้งใจสอนมาก [...]

ธัญธารีย์ ปิติพันธรัตน์

ชื่อเล่น: จูนอาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์จูนเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือมาประมาณเกือบจะ 7 ปีแล้วค่ะ เริ่มเรียนกับหงหล่าวซือมาตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยปี [...]

ณัฐรัตน์ บุญญาวานิชย์

ชื่อเล่น: ณัฐอาชีพ: ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท flexible packagingคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีความประทับใจในความสามารถทางภาษา การถ่ายทอด [...]

ณัฏฐา ลีวาณิชยกูล

ชื่อเล่น: บิ๋มอาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์โดยส่วนตัวประทับใจวิธีการสอนภาษาที่ไม่เหมือนกับอาจารย์ท่าน อื่นๆของหงหล่าวซือ ทำให้บรรยากาศในห้องน่าเรียนและเต็มไปด้วย ความตั้งใจจากทุกคน [...]

จันทนา จินทราธร

ชื่อเล่น: ชุนเหลียนอาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทเต็มที่กับการสอน ดูแล และเอา ใจใส่ในการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก [...]

ขวัญชัย เลิศศิริขจร

ชื่อเล่น: -อาชีพ: โรงงานผลิตโคมไฟส่องสว่างคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 3วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือเป็นอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสอนอย่างจริงใจ และ ทุ่มเทที่จะถ่ายทอดความรู้จากท่านให้แก่ศิษย์ ด้วยเทคนิคการสอนนักเรียน [...]

เกศราภรณ์ อมรเลิศฤทธิชัย

ชื่อเล่น: อาอี๊อาชีพ: ค้าขายคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือดีมาก มีความสามารถในการจัดรูปแบบการสอนที่ดี บรรยากาศในการเรียก็ดี เพื่อนๆในห้องก็ดี

กาญจนา แซ่เอ็ง

ชื่อเล่น: หลิงอาชีพ: ธุรกิจขายส่งเสื้อผ้านำเข้าจากต่างประเทศคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารหงหล่าวซือเป็นครูที่มีจิตวิทยาสูง มีความพยายามที่จะทำให้นักเรียนเรียน แล้วเข้าใจและอธิบายศัพท์ได้ละเอียดถี่ถ้วน หงหล่าวซือจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก [...]