ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้น 2012

เลิศขวัญ การพานิช/กมล วนะกิจติ

ชื่อเล่น: ขวัญ/จอห์นอาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ พวกเราสองคนเห็น [...]