fbpx

ความประทับใจของนักเรียน

น.ส. นิศาชล บุษปวัลลิ์

หงหล่าวซือจะให้ผู้เรียนพูดตาม แม้จะไม่ทราบความหมายของคำ ๆ นั้น พูดตอกย้ำหลายๆครั้งด้วยการออกเสียงที่ดัง ชัดเจน จนรู้สึกเคยชินคุ้นเคยกับคำ ๆ นั้นโดยไม่รู้ตัว

นายศิวัช มาสมพงษ์

เป็นสถาบันที่สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งทางด้านภาษาจีน และมิใช่เป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่สอนให้นักเรียนรู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง และนำภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างธรรมชาติ

คุณ พจนา วงษ์เฉลา

เวลาเรียนศัพท์ใหม่จะได้รู้ถึงรากศัพท์ของคำนั้นๆได้รู้ที่มาซึ่งช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น หล่าวซือจะรู้ถึงแก่นของศัพท์นั้นๆน่าทึ่งจริงๆกับสิ่งที่หล่าวซือรู้

คุณณรงค์ วรประเสริฐ

เคยมีพื้นภาษาจีนมาพอสมควรเมื่อเรียนกับหล่าวซือแล้วพบว่าภาษาจีนที่เรียนมาในอดีต ต้องแก้ไขและฝึกฝน เรียนรู้ใหม่อีกมากประโยชน์ที่ได้ คือ มาตรฐาน การออกเสียง รากศัพท์ต่างๆ การพูด [...]