เรียนรู้เทศกาลตรุษจีนกับหงหล่าวซือ ตอนที่ 1 เทพเจ้าเตาไฟ

เรียนรู้เทศกาลตรุษจีนกับหงหล่าวซือ ตอนที่ 1 เทพเจ้าเตาไฟ

หงหล่าวซือได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ของเทศกาลตรุษจีนมีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งหงหล่าวซือได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไว้ที่นี่

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post