fbpx

เพลง ค่าน้ำนม 母乳恩 (เวอร์ชั่นภาษาจีน โดย ขวัญชนก อั้งประเสริฐ 洪诗菡)

เพลง ค่าน้ำนม 母乳恩 (เวอร์ชั่นภาษาจีน โดย ขวัญชนก อั้งประเสริฐ 洪诗菡)

ขอมอบเพลงนี้แด่คุณแม่ทั้งโลก 谨以此歌献给全天下的母亲!

หงหล่าวซือ มีบทเพลงซึ้งๆสำหรับวันแม่ เป็นเพลงอมตะ มีเนื้อหาลึกซึ้ง กินใจ กล่าวถึงพระคุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเนื้อเพลงที่งดงามนี้ ทำให้หล่าวซือมีแรงบันดาลใจที่แปลเนื้อเพลงนี้ออกมาในเวอร์ชั่นภาษาจีน ให้คนจีนทั่วโลกเมื่อฟังแล้วซาบซึ้งในพระคุณและค่าน้ำนมของแม่ ด้วยการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาจีนแนวกวี ที่ใช้คำศัพท์และภาษาที่ไพเราะ ลึกซึ้ง ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพระคุณแม่

 

เพลง ค่าน้ำนม 母乳恩 (เวอร์ชั่นภาษาจีน โดย ขวัญชนก อั้งประเสริฐ)

ขับร้อง :ขวัญชนก อั้งประเสริฐ (ฮั่น)

เนื้อร้องจีน :หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

เนื้อร้อง / ทำนอง (ไทย) :ไพบูรณ์ บุตรขัน

เรียบเรียง :กุณฑล สีสาม

โปรดิวเซอร์:กุณฑล สีสาม / หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

 

จัดทำโดย โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ)

中文歌词:洪炯威

演唱: 洪诗菡

编曲:Kunthon Seesam

制作:Kunthon Seesam / 洪炯威

监制:勤文中文学校

 

慈母之恩无比浩荡

cí mǔ zhī ēn wú bǐ hào dàng

倾注着无限关爱在摇篮旁

qīng zhù zhe wú xiàn guān ài zài yáo lán páng

母亲的催眠曲,伴我入梦里

mǔ qīn de cuī mián qǔ, bàn wǒ rù mèng li

寸步不离紧偎依

cùn bù bù lí jǐn wēi yī

 

从小到大备受呵护

cóng xiǎo dào dà bèi shòu hē hù

为儿消瘦皆因爱、无私付出

wèi ér xiāo shòu jiē yīn ài, wú sī fù chū

将我抚育成人,靠的是何物

jiāng wǒ fǔ yù chéng rén, kào de shì hé wù

若非母乳哺育之恩

ruò fēi mǔ rǔ bǔ yù zhī ēn

 

该细思量自问

gāi xì sī liang zì wèn

这母乳之恩,何物可与伦比

zhè mǔ rǔ zhī ēn, hé wù kě yǔ lún bǐ

啊,慈母啊!儿思及母乳恩

a, cí mǔ a, ér sī jí mǔ rǔ ēn

胸中血凝成点滴母乳供我吮吸

xiōng zhōng xuè níng chéng diǎn dī mǔ rǔ gōng wǒ shǔn xī

 

母乳之恩深铭五中

mǔ rǔ zhī ēn shēn míng wǔ zhōng

比天广袤浩瀚比地更厚重

bǐ tiān guǎng mào hào hàn bǐ dì gèng hòu zhòng

出家精进修行

chū jiā jīng jìn xiū xíng

滴乳哺育情

dī rǔ bǔ yù qíng

亦难报尽慈母恩情

yì nán bào jìn cí mǔ ēn qíng

 

该细思量自问

gāi xì sī liang zì wèn

这母乳之恩,何物可与伦比

zhè mǔ rǔ zhī ēn, hé wù kě yǔ lún bǐ

啊,慈母啊!儿思及母乳恩

a, cí mǔ a, ér sī jí mǔ rǔ ēn

胸中血凝成点滴母乳供我吮吸

xiōng zhōng xuè níng chéng diǎn dī mǔ rǔ gōng wǒ shǔn xī

 

母乳之恩深铭五中

mǔ rǔ zhī ēn shēn míng wǔ zhōng

比天广袤浩瀚比地更厚重

bǐ tiān guǎng mào hào hàn bǐ dì gèng hòu zhòng

出家精进修行

chū jiā jīng jìn xiū xíng

滴乳哺育情

dī rǔ bǔ yù qíng

亦难报尽慈母恩情

yì nán bào jìn cí mǔ ēn qíng

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post