หงหล่าวซือได้สอนคำว่า “ตื่นนอน” ในภาษาจีนแบบง่ายๆ EP.28

หงหล่าวซือได้สอนคำว่า “ตื่นนอน” ในภาษาจีนแบบง่ายๆ EP.28

ในคลิปที่แล้ว หงหล่าวซือได้สอนคำว่า “ตื่นนอน” ในภาษาจีน ครั้งนี้จะสอนวิธีถาม-ตอบ เช่น คุณตื่นนอนกี่โมง // คุณตื่นนอนทุกวันตอนกี่โมง // คุณตื่นเช้ามากเลย // คุณตื่นสายมาก และอีกหลายๆประโยค ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ ติดตามเรียนรู้ได้เลยครับ

คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้

กี่โมง :  几点 jǐdiǎn

คุณตื่นนอนกี่โมง :

你几点起床?nǐ jǐ diǎn qǐchuáng

วันนี้ : 今天 jīntiān

วันนี้คุณตื่นนอนตอนกี่โมง :
你今天几点起床?
nǐ jīntiān jǐ diǎn qǐchuáng

ทุกๆวัน : 每天 měitiān

คุณตื่นนอนทุกวันตอนกี่โมง :
你每天几点起床?
nǐ měitiān jǐ diǎn qǐchuáng

6โมง : 六点 liù diǎn

ฉันตื่นนอนตอน 6 โมง :
我六点起床。
wǒ liù diǎn qǐchuáng

วันนี้ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า :
我今天六点起床。
wǒ jīntiān liù diǎn qǐchuáng

เราตืนนอน 6 โมงเช้าทุกๆวัน :
我每天六点起床。
wǒ měitiān liù diǎn qǐchuáng

คุณตื่นนอนกี่โมง :
你几点起床?
nǐ jǐ diǎn qǐchuáng

ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า :
我六点起床。
wǒ liù diǎn qǐchuáng

วันนี้คุณตื่นนอนตอนกี่โมง :
你今天几点起床?
nǐ jīntiān jǐ diǎn qǐchuáng

วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมง :
我今天六点起床。
wǒ jīntiān liù diǎn qǐchuáng

คุณตื่นนอนทุกวันตอนกี่โมง :
你每天几点起床?
nǐ měitiān jǐ diǎn qǐchuáng

ฉันตื่นนอนทุกวันตอน 6 โมง :
我每天六点起床。
wǒ měitiān liù diǎn qǐchuáng

คุณตื่นเช้ามากเลย :
你起得很早。
nǐ qǐ de hěn zǎo

สาย (ตื่นสาย) : 晚 wǎn

คุณตื่นสายมาก :
你起得很晚。
nǐ qǐ de hěn wǎn

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post