fbpx

วิมล ปริธัญ

ชื่อเล่น: ปุ๋ย
อาชีพ: พนักงาน บ.โนวาร์ติส(ประเทศไทย)จำกัด
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

จากหนทางการเรียนที่ผ่านมาร่วม 10 กว่าปีไม่ว่าจะเป็นคอร์สใดๆ ก็ตาม คอร์สทุกระดับชั้น คอร์สสนทนา คอร์สธุรกิจ คอรส์ วัฒนธรรมจีน คอร์สผ่านบทภาพยนตร์ คอร์สผ่านบทเพลง หงหล่าวซือ ได้ทุ่มเทการสอนเกินร้อยเพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนให้แต่ละคอร์ส ภาษาจีนมีชีวิตชีวา มีความหลากหลาย หงหล่าวซือจะสอนให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้ ด้วยความอัจฉริยะทางภาษาของหงหล่าวซือ ทำให้สามารถถ่าย ทอดแปลภาษาจีนมาเป็นไทย สื่อความหมายได้อย่างเข้าใจ ตรงประเด็น ถูกต้อง ด้วยความปราถนา ดีในการบ่มเพาะความรู้ให้ศิษย์ได้เติบโตไปข้างหน้า ให้โอกาสศิษย์ได้แบ่งปันความรู้ให้รุ่นน้องๆ

ไม่เพียงคุณภาพการสอน หงหล่าวซือและคุณศิวพรยังมีจิตเมตตา ทำให้บรรยากาศของโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนมีอัธยาศัยที่ดีงาม อบอุ่นเป็นกันเอง ให้ความใส่ใจช่วยเหลือทุกๆด้าน ทำให้โรงเรียนของเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จัก ชื่อเสียงขจรไกล คุณภาพครบถ้วน ด้วยสิ่งแวดล้อม ดีๆเช่นนี้ เพื่อนๆร่วมห้องเรียนต่างก็มีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน

“ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหงหล่าวซือ”

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post