มื้ออาหารใน 1 วัน มื้อเช้า-มื้อดึก ภาษาจีนจะมีวิธีการพูดอย่างไร ไปดูกัน!

มื้ออาหารใน 1 วัน มื้อเช้า-มื้อดึก ภาษาจีนจะมีวิธีการพูดอย่างไร ไปดูกัน!

วันนี้หงหล่าวซือจะสอนภาษาจีนเกี่ยวกับการกิน มื้ออาหารใน 1 วัน มื้อเช้า-มื้อดึก จะมีวิธีการพูดอย่างไร ติดตามได้ในการเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.22

民以食为天  =  ประชาชนถือเอาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่
mín yǐ shí wéi tiān

早餐 zǎocān = อาหารเช้า

早饭 zǎofàn = อาหารเช้า

吃 chī = กิน,รับประทาน

吃早饭 = ทานอาหารเช้า
chī zǎofàn

吃早餐 : ทานอาหารเช้า
chī zǎocān

午饭 / 午餐  = อาหารกลางวัน / มื้อเที่ยง
wǔfàn / wǔcān

中午 zhōngwǔ = เที่ยง

吃午饭 / 吃午餐  = ทานอาหารมื้อเที่ยง
chī wǔfàn / chī wǔcān

晚饭 / 晚餐  = อาหารมื้อเย็น
wǎnfàn / wǎncān

吃晚饭 / 吃晚餐 = ทานอาหารมื้อเย็น
chī wǎnfàn / chī wǎncān

消夜(宵夜)/ 夜消(夜宵)=  อาหารมื้อดึก
xiāoyè / yèxiāo

吃消夜(宵夜)/ 吃夜消(夜宵) = ทานอาหารมื้อดึก
chī xiāoyè / chī yèxiāo

吃消夜(宵夜)很容易使人发胖。=  กินมื้อดึกทำให้คนเราอ้วนง่ายมาก
chī xiāoyè hěn róngyì shǐ rén fāpàng

吃夜消(夜宵)很容易使人发胖。= กินมื้อดึกทำให้คนเราอ้วนง่ายมาก
chī yèxiāo hěn róngyì shǐ rén fāpàng

民以食为天 = ประชาชนถือเอาเรื่องปาก เรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่
mín yǐ shí wéi tiān

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post