fbpx

โรงเรียนสอนภาษาจีน เพียรอักษร จัดงานอลังการ!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน เพียรอักษร จัดงานอลังการ!!

หงหล่าวซือได้มอบใบประกาศนียบัตรระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โดยจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ณ ห้อง คริสตัล แกรนดฺ์ บอลรูม (CDC) ของค่ำคืนวันที่ 9 มีนาคม 2556  เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน ความภาคภูมิใจและความเป็นกันเองแบบครอบครัว ของลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร โดยมีหงหล่าวซือเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง ภายในงานมีการแสดงโชว์อลังการต่างๆของวัฒนธรรมจีนแบบร่วมสมัย มีการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน  การพูดความในใจของลูกศิษย์ การร้องเพลงจีนร่วมกันระหว่างหงหล่าวซือกับลูกศิษย์กันอย่างสนุกสนาน และทางโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรได้จัดทำหนังสือรุ่นพิเศษไว้ เพื่อบันทึกความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อหงหล่าวซือและโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรอีกด้วย

หงหล่าวซือได้เห็นความสำคัญของนักเรียนที่ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน จนจบหลักสูตรการเรียนภาษาจีนในระดับต่างๆ และยังสามารถนำภาษาจีนที่เรียน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใน หน้าที่การงานได้จริง การจัดมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี อีกทั้งเป็นการให้เกียรติและกำลังใจกับลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีน และจบตามหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นน้องที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านภาษาจีนอย่างรุ่นพี่ที่ได้คว้าชัยในการเรียนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post