ปัจจุบัน อดีต อนาคต ภาษาจีนจะพูดอย่างไร ไปเรียนกันเลย!

ปัจจุบัน อดีต อนาคต ภาษาจีนจะพูดอย่างไร ไปเรียนกันเลย!

หลายๆตอนที่ผ่านมา หล่าวซือได้นำคำศัพท์เกี่ยวกับ “เวลา” มาประกอบเป็นประโยคต่างๆ อีกทั้งวิธีถาม-ตอบให้นักเรียนได้ฝึกฝนกัน  ในคลิป EP.26 นี้ หงหล่าวซือจะนำภาษาจีน 3 คำมาสอน คือ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในภาษาจีนจะใช้คำไหน นำไปสร้างเป็นประโยคใช้งานจริงอะไรได้บ้าง มาเรียนกันเลยครับ

คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้กับหงหล่าวซือ

ปัจจุบัน :  现在 xiànzài

อดีต : 过去 guòqù

อนาคต : 将来 jiānglái

เรื่องราวในอดีต อย่าพูดถึงอีกเลย : 过去的事就别再提了吧!guòqù de shì jiù bié zài tí le ba!

สิ่งที่ผ่านไปก็ปล่อยให้ผ่านไปเถอะ : 过去就让它过去吧!guòqù jiù ràng tā guò qù ba!

อดีต : 过去 guòqù

ผ่านไป : 过去 guò qù

เหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน : 将来的事,谁也说不定。jiānglái de shì, shéi yě shuō bú dìng.

เหตุการณ์ในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สู้เราไขว่คว้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราไว้ให้ดีๆจะดีกว่า
将来的事,谁也说不定,不如好好把握现在。
jiānglái de shì, shéi yě shuō bú dìng, bùrú hǎohāo bǎwò xiànzài.

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post