บทเพลง “รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

บทเพลง “รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

บทเพลง “รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”
เป็นอีกหนึ่งบทเพลง (ใน 9 เพลง) เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่หงหล่าวซือตั้งใจถ่ายทอดความหมายและคุณค่าของบทเพลงด้วยถ้อยคำอันประณีต ลึกซึ้ง งดงาม อีกทั้งยังมีลูกศิษย์ของหงหล่าวซือร่วมขับร้องประสานเสียงด้วย เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระองค์ท่าน

เพลง : รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง (Official Version)
(Ver. ภาษาจีน หงหล่าวซือ)

对父之爱永不足够
duì fù zhī ài yǒng bù zú gòu
คำร้อง / ทำนอง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
เนื้อเพลงจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ / 洪炯威)
ร่วมขับร้อง : ขวัญชนก อั้งประเสริฐ (洪诗菡) ณัฏฐา ลีวาณิชยกูล (李树英)
中文歌词 :洪炯威
合唱 : 洪炯威 / 洪诗菡 / 李树英
Producer : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ) / กุณฑล สีสาม (Kunthon Seesam)
ดนตรี : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

遵随父亲的教诲 “知足知够”
zūn suí fù qīn de jiào huì zhī zú zhī gòu
但对父亲的敬爱,永远都不足够

dàn duì fù qīn de jìng ài, yǒng yuǎn dōu bù zú gòu
湄南河的水位,比您坐观时更高
méi nán hé de shuǐ wèi, bǐ nín zuò guān shí gèng gāo
与民哀恸的泪水,汹涌成悲浪滔滔
yǔ mín āi tòng de lèi shuǐ , xiōng yǒng chéng bēi làng tāo tāo
嫉妒上苍,迎您回天堂享福
jí dù shàng cāng, yíng nín huí tiān táng xiǎng fú
真正歇息与放手,合眼远离忧虑
zhēn zhèng xiē xī yǔ fàng shǒu, hé yǎn yuǎn lí yōu lǜ

多少清晨国人为同一件事哭泣
duō shao qīng chén guó rén wèi tóng yí jiàn shì kū qì
悲恸笼罩的阴影,永远都挥之不去
bēi tòng lǒng zhào de yīn yǐng,yǒng yuǎn dōu huī zhī bú qù
异国疑惑,但国人深明其由
yì guó yí huò, dàn guó rén shēn míng qí yóu
国土上仅此一位,世上别处没有
guó tǔ shang jǐn cǐ yí wèi, shì shang bié chù méi yǒu

上高山、入深林的国王
shàng gāo shān, rù shēn lín de guó wáng
脖上挂旧相机,手中拿着地图
bó shang guà jiù xiàng jī, shǒu zhōng ná zhe dì tú
四千计划您执行了七十多年
sì qiān jì huà nín zhí xíng le qī shí duō nián
若还在人间,必仍为民造福
ruò hái zài rén jiān, bì réng wèi mín zào fú

诸善的好典范,谨记于心永不忘
zhū shàn de hǎo diǎn fàn, jǐn jì yú xīn yǒng bú wàng
每当看到您相片,鼓励我心不颓丧
měi dāng kàn dào nín xiàng piàn, gǔ lì wǒ xīn bù tuí sàng
遵随父亲的教诲 “知足知够”
zūn suí fù qīn de jiào huì zhī zú zhī gòu
但对父亲的敬爱,永远都不足够
dàn duì fù qīn de jìng ài, yǒng yuǎn dōu bù zú gòu

上高山、入深林的国王
shàng gāo shān, rù shēn lín de guó wáng
脖上挂旧相机,手中拿着地图
bó shang guà jiù xiàng jī, shǒu zhōng ná zhe dì tú
四千计划您执行了七十多年
sì qiān jì huà nín zhí xíng le qī shí duō nián
若还在人间,必仍为民造福
ruò hái zài rén jiān, bì réng wèi mín zào fú

诸善的好典范,谨记于心永不忘
zhū shàn de hǎo diǎn fàn, jǐn jì yú xīn yǒng bú wàng
每当看到您相片,鼓励我心不颓丧
měi dāng kàn dào nín xiàng piàn, gǔ lì wǒ xīn bù tuí sàng
遵随父亲的教诲 “知足知够”
zūn suí fù qīn de jiào huì zhī zú zhī gòu
但对父亲的敬爱,永远都不足够
dàn duì fù qīn de jìng ài, yǒng yuǎn dōu bù zú gòu

遵随父亲的教诲 “知足知够”
zūn suí fù qīn de jiào huì zhī zú zhī gòu
但对父亲的敬爱,永远都不——足够
dàn duì fù qīn de jìng ài, yǒng yuǎn dōu bù zú gòu

恭敬地跪拜,陛下升天登极乐
gōng jìng de guì bài, bì xià shēng tiān dēng jí lè
恭敬地跪拜,陛下升天登极乐
gōng jìng de guì bài, bì xià shēng tiān dēng jí lè
恭敬地跪拜,陛下——永登极乐
gōng jìng de guì bài, bì xià yǒng dēng jí lè

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post