ทานข้าวแล้วหรือยัง? ถาม-ตอบ – เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.23

ทานข้าวแล้วหรือยัง? ถาม-ตอบ – เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.23

วันนี้หงหล่าวซือจะมาสอนวิธีถาม-ตอบ เช่น คุณทานข้าวแล้วหรือยัง จะตอบอย่างไร ไปเรียนกันครับ!!

 

ทานข้าว = 吃饭 chīfàn

ทานข้าวแล้วหรือยัง = 吃饭了吗?chīfàn le ma

คุณทานข้าวหรือยัง = 你吃饭了吗?nǐ chīfàn le ma

เคย = 过 guò

คุณทานข้าวแล้วหรือยัง = 你吃过了吗?nǐ chī guo fàn le ma

ทานแล้ว = 吃了。chī le

ทานแล้ว = 吃好了。chī hǎo le

ทานเรียบร้อยแล้ว = 已经吃好了。yǐjing chī hǎo le

ทานมาแล้ว = 吃过了。chī guo le

ฉันทานมาแล้ว = 我吃过了。wǒ chī guo le

ฉันทานมาแล้ว = 我已经吃过了。wǒ yǐjing chī guo le

เปล่า, ยังไม่ได้ (ทาน) = 没有。méiyǒu

ยังเลย = 还没有。hái méiyǒu

ฉันยังไม่ได้ทานข้าว = 我还没有吃饭。wǒ hái méiyǒu chīfàn

ฉันยังไม่มีเวลาจะทานข้าวเลย = 我还没有时间吃饭。wǒ hái méiyǒu shíjiān chīfàn

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post