fbpx

ทัศนีย์ ศรีบุศย์ดี

ทัศนีย์ ศรีบุศย์ดี

ชื่อเล่น: แอน
อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2
วันที่เรียน: วันเสาร์

ความประทับใจที่มีต่อหงหล่าวซือ คือจากเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก จนมาถึง ณ ปัจจุบัน 3 ปีที่เรียน ทำให้ดิฉัน อ่านออก เขียนได้ พูดภาษาจีนอย่างคนมีความรู้ ถึงขนาดที่ว่า ชาวจีนเองนึกว่าเป็นคนจีนด้วยกัน

เรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงแต่แค่เรียนภาษาให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ยังสร้างคน ให้เป็นล่ามโดยอัตโนมัติ จากวิธีการสอนของหงหล่าวซือ ที่ไม่เหมือนใคร โชคดีมากค่ะ ที่ได้รู้จักกับหงหล่าวซือ ขอขอบคุณหงหล่าวซือและโรงเรียนค่ะ ที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post