ตื่นนอน 醒 xǐng และ 起床 qǐchuáng แตกต่างกันอย่างไร-เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.27

ตื่นนอน 醒 xǐng และ 起床 qǐchuáng แตกต่างกันอย่างไร-เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ EP.27

หงหล่าวซือนำความรู้ภาษาจีนดีๆมาแบ่งปันครับ ครั้งนี้ จะสอนเกี่ยวกับการ “ตื่นนอน” / 醒 xǐng และ 起床 qǐchuáng แตกต่างกันอย่างไร สามารถนำไปประกอบเป็นประโยคในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ติดตามเรียนรู้ได้ใน EP. 27 ครับ

คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้กับหงหล่าวซือ

ตื่น (รู้สึกตัว) : 醒 xǐng

ฉันตื่นแล้ว / ฉันรู้สึกตัวแล้ว : 我醒了。wǒ xǐng le

ตื่น (ลุกจากเตียงแล้ว) :  起床 qǐchuáng

ลุกขึ้นมา :  起  qǐ

เตียง / เตียงนอน :  床 chuáng

ลุกจากเตียง : 起床 qǐchuáng

ฉันรู้สึกตัวตั้งนานแล้ว :我早就醒了。wǒ zǎojiù xǐng le

แต่ยังไม่อยากลุกจากเตียง : 但是还不想起床。dànshì hái bù xiǎng qǐchuáng

ตั้งนานแล้ว : 早就…了 zǎojiù … le

 

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post