การเข้ากะ เข้าเวร (ทำงาน) ภาษาจีนจะมีวิธีการพูดอย่างไร EP.25

การเข้ากะ เข้าเวร (ทำงาน) ภาษาจีนจะมีวิธีการพูดอย่างไร EP.25

การเข้ากะ เข้าเวร ในการทำงาน ภาษาจีนจะมีวิธีพูดอย่างไร หงหล่าวซือได้สอนไว้ในคลิป EP.25 แล้ว เรียนกันได้เลยครับ!

คำศัพท์ภาษาจีนน่ารุ้กับหงหล่าวซือ

เข้ากะ,เข้าเวร : 值班 zhíbān

เข้ากะกลางวัน : 值日班 zhí rìbān

เข้ากะกลางคืน : 值夜班 zhí yèbān

สัปดาห์นี้ : 这个星期 zhè ge xīngqī

สัปดาห์นี้ฉันต้องเข้ากะเช้า  : 我这个星期值日班。wǒ zhè ge xīngqī zhí rìbān.

อาทิตย์นี้ฉันเข้ากะดึก  : 我这个星期值夜班。wǒ zhè ge xīngqī zhí yèbān.

อาทิตย์หน้าฉันต้องเข้ากะเช้า : 我下个星期值日班。wǒ xià ge xīngqī zhí rìbān.

อาทิตย์หน้าฉันต้องเข้ากะดึก : 我下个星期值夜班。wǒ xià ge xīngqī zhí yèbān.

เข้ากะดึกเหนื่อยมาก,ลำบากมาก : 值夜班很累人,很辛苦!zhí yèbān hěn lèi rén, hěn xīnkǔ.

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post